Jönköping

Arbetsgivare lockar unga till Jönköping

Under tre år kraftsamlar nu ett stort antal arbetsgivare i Jönköping i ett projekt för att locka arbetskraft till Jönköping och närliggande kommuner.

Projektet kallas Welcome2work och målet är att nå unga människor som är mest rörliga på arbetsmarknaden.
20 000 personer kommer att behöva anställas i området de kommande fem åren, enligt beräkningar, och ett första steg i projektet är att finnas med på en mässa i Stockholm nu i början på mars.