Tranås tar ställning mot ett krig?

Tranås kommun bör protestera mot ett krig i Irak. Det föreslår Miljöpartiet i Tranås i en motion till kommunfullmäktige som har möte ikväll.
Partiet vill att Tranås ska bli först i Sverige med att ansluta sig till den världsomspännande kampanjen Cities for peace, städer för fred. Ett 100-tal folkvalda församlingar har redan tagit ställning mot ett Irak-krig, bl a Washington, New York, Berlin, Dublin och Tokyo. Miljöpartiet de Gröna vill nu att Tranås ansluter sig till kampanjen och att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt utforma ett uttalande mot kriget.