Politiker tar strid för österängsapotek

Nu får österängsborna stöd av toppolitikerna i Jönköping i sin kamp för att få ha kvar Apoteket i Österängens centrum.
Kommunstyrelsens ledningsutskott skriver till Apoteket ABs styrelse att en nedläggning av Apoteket skulle få mycket negativa konsekvenser för området. Politikerna menat också att det skulle motverka de insatser som kommunen har gjort för att stärka Österängen och situationen för dem som bor där, inte minst för de äldre människorna.