Mycket fisk dras upp i Vättern

Fritidsfiskarna fångar betydligt mer fisk i Vättern än vad man tidigare trott. Det visar en undersökning som länsstyrelsen gjort bland 1100 personer som fiskar i Vättern.
Tillsammans fångade de undersökta personerna över 90 ton fisk under år 2000. Länsfiskekonsulent Anton Halldén menar att det är bra att så mycket fisk togs upp Yrkesfiskarna fångade sammanlagt 77 ton fisk under den tid som fritidsfiskarna alltså tog upp 91,5 ton fisk i Vättern. När det gäller ädelfisk - sik, lax och röding tog dock yrkesfiskarna upp den största mängden - 55 ton jämfört med 47 för fritidsfiskarna.