Holmkvist förnekar brott kring Bo01

Åklagaren yrkade på villkorligt straff och böter för bokföringsbrott när rättegången om Bo01 avslutades i tingsrätten i Malmö idag.
En av de inblandade i härvan är ju Jönköpings kommuns tekniske direktör Lars-Åke Holmkvist. Åklagaren ansåg idag att Holmkvist och även Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu och Boverkets förre generaldirektör Gösta Blücher varit oaktsamma och inte agerat tillräckligt kraftfullt i samband med eftersläpningarna i mässbolagets bokföring. Samtliga åtalade förnekade via sina advokater återigen att de begått något brottsligt.