Giftigt smältvatten hotar djurarter

Det som gömms i snö kommer fram i tö och det gäller också alla gifter som har regnat och snöat ner under vintern. Smältvatten som innehåller gifter kallas för surstötar och kan i värsta fall utplåna hela djurarter i enskilda sjöar.
Problemet med surstötar har funnits sedan andra världskriget då vi bland annat började elda mer med kol och annat som är farligt för miljön. De gifter som kommer via regn och snö kan vara extra farliga för endel arter och helst för de som inte kan fly så snabbt när giften kommer men även de som måste leva just där som giftet kommer som till exempel där vattnet rinner ut i sjön. Mångden gifter som kommer via regn och snö har dock minskat i tackt med att intresset för miljön har ökat i samhället.