Förslag om kortare arbetsdag på prov

Tranås kommun bör pröva ett nytt sätt att få ner sjukskrivningarna. Det skriver socialdemokraren Anders Karlsson i en motion till kommunfullmäktige.
Han vill att kommunen prövar att korta arbetstiden med fyra timmar för de anställda på någon av kommunens arbetsplatser. Lönen ska ändå vara den samma och de anställda ska få chansen att göra något som intresserar dem under de fyra timmarna. Det skulle vara ett sätt att försöka få ner sjukskrivningarna, skriver Anders Karlsson (s) i sin motion.