Beslut om medborgarförslag i landstinget dröjer

Inte förrän tidigast i höst kan det bli beslut om så kallade medborgarförslag i landstinget.
Redan har ju ett par kommuner i länet beslutat att tillåta medborgarförslag - det vill säga att vem som helst kan lämna in en motion direkt till fullmäktige. Nu ska landstinget ta ställning till om samma möjlighet ska ges där också. Meningarna i allmänpolitiska utskottet går isär och nu har utskottet beslutat att göra en demokratienkät på stan i juni månad, för att se vilket intresse som finns hos länsborna för medborgarförslag. Landstingsfullmäktige kommer sen ta beslut i frågan efter sommaren.