Förbud att ha djur för Korsberga-bonde

Samtliga djur hos en bonde i Korsberga SKA nu tas om hand. Länsstyrelsen fastställer Vetlanda kommuns tidigare beslut.
Länsstyrelsen anser att bonden under en längre tid har utsatt sina djur för lidande, eftersom han allvarligt försummat skötseln av de tolv korna och kvigorna på gården. Vid kommunens senaste inspektion i februari hittades två kalvar döda, en i ladugården och en i hagen. Korsberga-bonden förbjuds också tills vidare att ha hand om klöv- eller hovdjur.