Tonårsaborter ökar i länet

Allt fler unga kvinnor och flickor i länet genomgår en abort.
Jönköpings län är ett av de områden där antalet tonårsaborter ökade under förra året. Drygt 190 tonårsaborter gjordes i länet under 2002 och det är 50 fler än året innan. Procentuellt sett ligger Jönköpings län ändå fortfarande lågt i landet. Bara Kronobergs län har färre tonårsaborter. Det här visar nya siffror från Socialstyrelsen.