Psykläkare vill sluta hjälpa asylsökande

Psykiatrin i Jönköpings län vill sluta att ge asylsökande patienter vård.
I ett gemensamt brev till Landstingsledningen kräver samtliga psykiatriska kliniker i Jönköpings län att slippa ta emot asylsökande patienter. Vagn List är chefsöverläkare på psykriatiska kliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö. Han säger till nyheterna att det inte längre finns resurser att ta emot asylsökande patienter. Enligt List kräver det nästan dubbelt så mycket tid att vårda en flykting, jämfört med att vårda en svensk patient, mycket beroende på att det krävs tolkar. De senaste åren har antalet asylsökande som söker vård ökat dramatiskt och idag är var fjärde patient som är intagen på sluten psykriatisk vård i Jönköpings län är en asylsökande patient. Detta har redan lett till att psykiatrin i Jönköpings län har tvingats säga nej till patienter som egentligen skulle behöva vård. Det finns helt enkelt inte plats. Nu har situationen blivit ohållbar menar Vagn List. Tillsammans med läkare på de andra två psykriatiska klinikerna i Jönköpings län skriver han till landstinget och kräver att få slippa ta emot asylsökande patienter. Vagn List menar att det är ovissheten om att få stanna i Sverige som gör att de asylsökande mår dåligt och detta är inget som man hjälpa till med på dom psykiatriska klinikerna. - Det här är en politik man driver från regeringen, med väntetider på besked om uppehållstillstånd, och vi kan inte behandla politiska beslut med sjukvård, säger Vagn List.