Swedec i Eksjö påverkas av Irakkriget

Nu när kriget i Irak har startat ökar aktiviteten för att utbilda personal på minröjningscentret Swedec i Eksjö.
Just nu utbildas personal i Eksjö som förbereder sig för att kunna åka ner till Irak så fort kriget är över. På uppdrag av regeringen kommer Räddningsverket tillsammans med Swedec att åka ner.