Hundägare överklagar beslagtagna djur

Det par utanför Bodafors som fått ett 60-tal hundar beslagtagna efter beslut av länsstyrelsen överklagar nu beslutet.
Vid flera inspektioner på gården utanför Bodafors, som misstänkts vara en svartkennel, har påpekanden gjorts om att renhållningen måste förbättras och att tikar ska hållas skillda från hanhundarna för att förhindra avel - men ingen förbättring har skett och därför har hundarna tagits om hand. Senare kommer dock länsstyrelsen också ta beslut om i fall paret helt ska förbjudas att ha djur.