Sjukskrivna känner sig stressade på jobbet

Mer än var tionde anställd i Jönköpings kommun som varit långtidssjukskriven uppger att dom alltid är stressade på jobbet.
Det visar en enkät som gjorts bland drygt 2000 anställda varav hälften varit sjukskrivna mer än 60 dagar. 20 procent av de sjukskrivna säger att de har dålig eller mycket dålig livskvalitet. 85 procent uppger ändå att de trivs på sin arbetsplats.