Länskommuner hårt drabbade i asfaltskartell

Konkurrensverket stämmer totalt 11 företag som misstänks för olagligt kartellsamarbete i asfaltbeläggningsbranschen och flera av länets kommuner pekas ut som särskilt drabbade av kartellen.
Det sammanlagda skadeståndsanspråket är 1,6 miljarder kronor. Bland de misstänkta företagen finns börsnoterade Skanska, NCC och Peab. Skanska till exempel stäms på 664 miljoner kronor och NCC på 470 miljoner kronor Bland de kommuner som pekas ut som särskilt drabbade finns Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren skriver i en kommentar till stämningen att: Det är viktigt att markera lagstiftarens intention att karteller inte ska löna sig. Han skriver också att det ytterst är skattebetalarna och de enskilda konsumenterna som drabbas när konkurrenslagen åsidosätts.