Hård kritik mot muslimsk friskola

Muslimska friskolan El Dagveskolan i Jönköping har uppgett att de har elever som inte ens bor eller är skrivna i Sverige Det hävdar Jönköpings kommun efter att ha gjort ett oanmält besök på skolan.
Muslimska friskolan El-Dagve i Jönköping bör granskas av Skolverket. Det anser Jönköpings kommun efter att nyligen ha gjort ett oanmält besök på skolan. Vid besöket granskades en närvarolista och då visade det sig enligt kommunen att det fanns med elever som vare sig är skrivna eller finns i Sverige. Men Hassan Meri som är ägare till den muslimska skolan skolan säger till Nyheterna att uppgifterna inte stämmer och att samtliga elever både bor och är skriva i Sverige. Men Kommunen skriver nu ett brev till Skolverket och ber om en granskning . Jönköpings kommun ifrågasätter om skolan överhuvudtaget uppfyller kraven för att få fortsätta verksamheten. Men Hassan Meri som är ägare till den muslimska skolan i Jönköping tillbakavisar kritiken och säger till Nyheterna att skolan uppfyller alla krav. Det blir nu alltså skolverkets uppgift att granska muslimska El-dagve skolan i Jönköping.