Sverige utvisar behövlig arbetskraft

Sverige utvisar flyktingar som har fast jobb trots att det råder brist på arbetskraft. Inge Bard på Vrigstad Träförädling är en företagare som drabbats. En av hans anställda, en bosnier, ska nu utvisas.
Den bosniske mannen är nu sjukskriven och har vårdats på psyket. Vrigstad Träförädling är bara ett av flera företag som anställt en flykting som sen utvisas. Samtidigt som det är brist på arbetskraft i Sverige. Maria Larsson är kristdemokratisk riksdagsledamot från Gnosjö. Hon kräver nu att regeringen ändrar reglerna. Flera olika beräkningar visar att Sverige måste importera arbetskraft från länder utanför EU för att klara framtiden. Maria Larsson menar att vi redan nu måste se dom asylsökande som en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden.