landstinget

Aktier i läkemedelsbolag ifrågasätts

Landstinget i Jönköpings län placerar stora summor pengar i läkemedelsbolag.

Över 50 miljoner kronor finns idag i olika företag som producerar mediciner, skriver Värnamo Nyheter.

Läkarförbundet menar att landstinget bör se över sin aktieportfölj, så att man inte misstänker det för att gynna vissa läkemedel.

I landstingets aktiepolicy står det att man inte ska placera i vapen och alkohol, men inget om läkemedel.

Över 600 miljoner kronor har landstinget placerat i olika aktiefonder. Pengarna ska gå till pensionsutbetalningar i framtiden.