Jönköping

Kommunen vill skapa samtalsgrupper

Stödet till barn, som upplevt att deras mammor blivit misshandlade i hemmet, behöver bli bättre.

Det tycker ansvariga i Jönköpings kommun och ansöker om 445 000 kronor från länsstyrelsen för att kunna förstärka verksamheten.

Det kommunen vill är att skapa nya samtalsgrupper för barn som bevittnat våld i hemmet och sprida information till allmänheten om vad det finns för hjälp att få.

Redan nu jobbar Jönköpings kommun tillsammans med Frälsningsarméns Familjecenter för att stödja barn vars mammor blivit slagna, men planen är alltså att förstärka den hjälpen.