Förorenad jord läggs på Boda

Nässjö Affärsverk får nu tillstånd att deponera förorenad jord på Boda avfallsanläggning.
Jorden har grävs upp under saneringen av Kålgårdsområdet i Jönköping. Den är förorenad, men inte klassad som miljöfarligt avfall. Tanken är att jorden ska användas som täckmaterial på tippen. Det kan även bli aktuellt att ta emot jord med högre halter av gifter, men då måste Nässjö Affärsverk ha tillstånd för varje enskilt fall, skriver länsstyrelsen.