Jönköpingsläkaren snart hemma från Hanoi

Jönköpingsläkaren Jesper Aagesen, som på världshälsoorganisationens uppdrag varit i Hanoi för att utreda den nya dödliga lungsjukdomen SAL, räknar med att snart kunna vara hemma i Sverige igen.
Till TT säger Jesper Aagesen att det verkar som om kraften i smittan håller på att klinga av. WHO bedömer att spridningen av den allvarliga smittan har isolerats och alla fall som har upptäckts på senare tid har varit lindriga. Förra veckan rapporterades fyra misstänkta fall i Sverige, men de avskrevs ganska snabbt. Av allt att döma orsakas lunginflammationen av en form av paramoxy-virus, en släkting till mässling- och RS-virus.