länet

Giftiga industritomter dyra att sanera

Tre av Sveriges mest förorenade industritomter finns i länet. Det visar en sammanställning som Naturvårdsverket har gjort.

Två av tomterna ligger i Nässjö kommun; det handlar om impregneringsanläggningarna i Grimstorp och Ormaryd och dessutom finns den gamla glasbrukstomten i Ekenässjön, som innehåller höga halter av arsenik. Detta skriver Dagens Nyheter i dag.

Totalt finns 38 förorenade platser i södra Sverige som kan komma att kosta 2,7 miljarder att sanera.