Gislaved

Kommuner värnar om Nissastigen

Nu lyfts Nissastigens betydelse fram i en kampanj som Gislaveds och Hylte kommuner gemensamt står bakom.

Vägen måste förbättras både när det gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Redan idag fungerar Nissastigen, eller riksväg 26 som den heter, som en viktig transportsträcka för bland annat pendlare och godstrafik.

För att regionen ska kunna utvecklas så måste vägen förbättras, tycker kommunerna.

På fredag lanseras därför en kampanj för Nissastigen och landshövdingarna i både Jönköpings och Hallands län kommer att närvara.