Jönköping

Lägg rättscentrum utanför centrum

Tänk efter innan ni sätter spaden i jorden för ett nytt rättscentrum vid polishuset i centrala Jönköping!  Det tycker polisman Klas-Peter Suneson, som under många år varit fotpatrullerande polis i staden.

I ett brev till kommunledningen skriver han att ett nytt rättscentrum kommer att kräva mer ytor än vad Munksjökajen kan erbjuda.

När Jönköpings lokala sjukhus blev ett länssjukhus, som skulle serva hela länet ,valde man att lägga det utanför centrum. Likadant borde man tänka om ett nytt rättscentrum, tycker Klas-Peter Suneson och uppmanar alltså kommunen att tänka till