Krisen i tandvården fortsätter

Folktandvården i Jönköpings län har ett underskott på 22 miljoner kronor.
Bristen på tandläkare har bidragit till underskottet, men det nyinköpta datasystemet har också slukat miljoner. Jönköpings-Posten har talat med flera anställda som dessutom menar att det nya datasystemet fungerar dåligt och vållar stora problem. Bristen på tandläkare gör också väntetiderna långa, upp till ett par år ibland. Idag står var femte tandläkarstol i länet utan tandläkare, skriver tidningen.