Nytt sätt att lösa konsumentfrågor

Under flera år har det saknats konsumentvägledare i Värnamo kommun. Men nu finns där plötsligt fyra stycken.
Det är bibliotekarier som har vidareutbildats till att hjälpa konsumenter med råd och tips. Just bibliotekarier är vana att söka upp och förmedla information. För knappt tre år sedan var Jönköpings län sämst i landet på att ge invånarna konsumentvägledning. Det var en följd av kommunernas nedskärningar på 1990-talet, när många sparade bort servicen till konsumenterna. Men sedan i höstas finns det alltså nu fyra konsumentvägledare bara i Värnamo kommun tack vare samarbetet med biblioteken.