Föräldrar struntar i barnets utvecklingssamtal

På många skolor hålls utvecklingssamtal just nu mellan föräldrar, lärare och elev. Men det är långt ifrån alla föräldrar som dyker upp.
Suss Forsman Tullberg, på myndigheten för skolutveckling, säger till nyheterna att det kan vara trista minnen från egna skoltiden som gör att föräldrarna uteblir. Att tvingas sätta sig i sina barns skolbänkar för ett utvecklingssamtal eller föräldrarmöte om man själv tyckte skolan var pest, det är det faktiskt inte alla föräldrar som klarar av. Utvecklingsamtal ska enligt lagen ska hållas en gång per termin mellan förälder, lärare och elev. Suss Forsman Tullberg menar att utvecklingssamtalet är oerhört viktigt för att förhindra att en elev mår dåligt eller tröttnar på skolan. Hon menar att det faktum att föräldrarna uteblir är därför allvarligt och något som myndigheten för skolutveckling nu försöker skaffa sig en bred kunskap om. Nyheterna har talat med lärare på olika skolor i Jönköping, som bekräftar att problemen finns. Att föräldrarna inte dyker upp på avtalad tid har många olika förklaringar. Anna Svensson, språklärare på Kungsängsskolan, beskriver problem med språk- och kulturella olikheter. Skolan försökte med tolk, men en del föräldrar uteblev ändå. Ytterligare en orsak till varför föräldarna tycker att kontakten med skolan är jobbig kan vara att man är rädd att få höra att det inte går bra för ens barn. Det säger Birgitta von Malmborg. Hon är också lärare på Kungsängskolan. Där har man dock jobbat för att tona ner just betygsdiskussionen.