Sävsjö

Studiecirklar mot hedersrelaterat våld

Nu vill Sävsjö, som är en kommun som av tradition tagit emot många invandrare, arbeta mer mot hedersrelaterat våld.

Det är bland annat vid olika föräldrautbildningar som flyktingmottagningens personal märkt av hedersproblematiken.

Problemet anses så komplext, att det inte räcker med enstaka föreläsningar, utan kommunen vill ha en mer långsiktig strategi.

Därför planerar nu flyktingmottagningen att, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, arrangera studiecirklar i ämnet hedersrelaterat våld.