Grimstorp

Sanering oroar Grimstorpsborna

Tre av Sveriges mest förorenade industritomter finns i länet. Det visar en sammanställning som Naturvårdsverket har gjort.

Två av tomterna ligger i Nässjö kommun, det handlar om impregneringsanläggningarna i Grimstorp och Ormaryd och dessutom finns den gamla glasbrukstomten i Ekenässjön, som innehåller höga halter av arsenik, det skriver Dagens Nyheter i dag.

I Grimstorp utanför Nässjö beräknas en framtida sanering kosta över 100 miljoner kronor och det är en sanering som ortsborna känner oro inför, bland annat eftersom giftet riskerar att sprida sig till näraliggande vattendrag, det säger Grimstorpsbon Arne Dellsjö.