Jönköping

Bakläxa för Rättscentrum

De omdiskuterade planerna på ett nytt rättscentrum vid Munksjöns västra strand i Jönköping får nu bakläxa. Det är kommunens stadskontor, som granskat planerna och hittat flera brister.

Bland annat framgår inte vilka kostnader som kommunen måste stå för, flera juridiska detaljer mellan kommunen och fastighetsbolaget Norrporten, som ska bygga, är inte utredda och dessutom är flera detaljer ändrade sedan planerna varit på remiss påpekar stadskontoret.

Efter bakläxan måste nu tekniska kontoret behandla ärendet på nytt.