Miljö

En miljard för att sanera gifter i länet

Flera ton med farliga miljögifter har läckt ut i markerna runt om i länet de senaste decennierna.

En ny sammanställning visar att det finns 45 högriskområden bara i Jönköpings län, där halterna av gifter är så höga att dom kan utgöra fara för allmänheten.

Att sanera gifterna kommer kosta över en miljard kronor.

– Det är jätteallvarligt och det är medaljens baksida av industrialiseringen, säger Annelie Johansson som är chef på miljö-och samhällsbyggnadsavdelningen på Länsstyrelsen.

Enligt Annelie Johansson är orsaken den dåliga kemikaliehanteringen under 50-, 60-70- och 80-talen.

Totalt är 45 platser klassade som mycket giftiga i länet, ofta handlar det om gamla industrier och verksamheter som hanterat farliga kemikalier, lösningsmedel och impregneringar.

En sammanställning som Nyheterna har gjort, och som bygger på länsstyrelsens beräkningar, visar att det kommer kosta över en miljard kronor att sanera gifterna enbart för de här 45 högriskområdena i länet.

Det blir alltså en riktigt dyr nota - en nota som i vissa fall kommer betalas av ledningarna för de företag som stått för giftutsläppen.

Den som bor nära ett förgiftat område och känner sig orolig för vad som kan hända med grundvattnet och naturen, den kan vända sig till kommunen eller länsstyrelsen för att fråga. Till exempel om man har enskild vattenbrunn.

Martin Eriksson
martin.eriksson@sr.se
Anna Eriksson
anna.eriksson@sr.se