vetlanda

Vårdnadsbidrag införs till årsskiftet

Vetlanda kommun inför vårdnadsbidrag från och med januari nästa år, i alla fall om politikerna i barn och utbildningsnämnden får som de vill. Igår beslutade en oening nämnd om saken.

Nämnden baserar sitt beslut på den enkät som skickades ut till föräldrar i kommunen. Då visade det sig att föräldrar till 86 barn var intresserade av vårdnadsbidrag. Men det var bara 13% av drygt 650 tillfrågade som svarade.

Vårdnadsbidraget skulle kosta kommunen mellan 2,5 och 3,6 miljoner kronor årligen om de föräldrarna gör slag i saken och stannar hemma.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

I juni tar kommunfullmäktige beslut om vårdnadsbidrag.