länet

Röjde bort fornminnen - riskerar åtal

Förstörelsen av fornminnen i samband med röjningsarbetet efter stormarna Gudrun och Per är nu ett fall för rättsväsendet. Efter stormarna gav många skogsägare sig ut för att röja upp, men de skogsägare som visade dålig hänsyn till fornminnena riskerar nu åtal och höga böter.

- Det kan bli ganska kraftiga böter och dessutom kan man ådra sig skadeståndsskyldighet och det kan vara kostnader på upp emot 100 000 kronor, säger Jan Anderssson, som är miljöåklagare.

Stormarna Gudrun och Per drabbade skogsägarna hårt. Totalt fälldes över 85 miljoner kubikmeter skog och under röjningsarbetet arbetade många med att få bort stormfallna träd. Men någon större hänsyn till de fornminnen som finns i skogarna togs inte.

- Det är oersättliga värden som finns där. Skadar man en fornlämning så är det kunskap som går förlorad för all framtid och det är allvarligt, säger Anders Wallander, biträdande länsantikvarie på länsstyrelsen.

På Miljöåklagaren Jan Anderssons bord ligger nu en handfull ärenden, där gamla värdefulla lämningar förstörts.

- Många av markägarna har tagit vara på skogen och ska markbereda för att plantera och så är man slarvig och klipper stenåldersbosättningar och liknande, säger han.

Enligt Anders Wallander på Länsstyrelsen har synen på sådana här brott blivit hårdare den senaste tiden.

Reporter Martin Eriksson
 martin.eriksson@sr.se