landstinget

Vården bör bli bättre på att se familjevåld

Vården behöver bli mycket bättre på att upptäcka och ta hand om våld inom familjen, det visar en färsk utredning som gjorts inom landstinget.

Idag tar vården hand om kvinnor och barn som misshandlas- var för sig - men man är dålig på att se hela familjen.

Utredaren Linda Frank säger till Nyheterna att mellan 30 och 60 procent av de mammor som tar sitt barn till läkare för att barnet blivit slaget - de mammorna blir också själva utsatta för misshandel i hemmet.