Vetlanda

Skolverkets kritik gav resultat

Alla elever i Vetlanda kommun kommer från och med i höst att kunna välja ämnet ”elevens val”. Ett ämne som Skolverket tycker att alla elever ska ges möjlighet till.

När verket inspekterade kommunens skolor i höstas upptäcktes att barnen i Vetlanda inte fick den möjligheten. Men det har kommunen nu rättat till.

Kommunen ska nu också kartlägga bristerna i de likabehandlingsplaner som flera av kommunens skolor, fritidshem och förskolor fick kritik kring. Nya rutiner ska tas fram för hur man ska agera vid olika fall av diskrimineringar.

Skolverket kritiserade också Vetlanda kommun för att inte följa upp elevernas kunskapsresultat i förhållande till de nationella proven i tillräcklig utsträckning. Nu ska kommunen ta fram ett system för detta.