jönköping

Tomtbrist kan tvinga fram expropriation

Flera tomtägare söder om Jönköping kan nu blir tvingade att sälja mark till Jönköpings kommun.

Det är brist på nya industritomter vid Torsvik och kommunen har svårt att komma överrens om att köpa mer mark i området med en rad fastighetsägare, dels några privatpersoner men också Sveaskog.

Nu börjar det bli bråttom eftersom företag står på kö för att etablera sig och då vill tekniska kontoret ha politikernas godkännande att ansöka hos regeringen om expropriation av tomterna, det vill säga att staten tvingar fastighetsägarna att sälja till kommunen.