Jönköping

Länsmuseet har fått ny chef

Det är nu klart vem som blir länsmuseets nye chef. Han heter Sergei Muchin och tillträder 1 augusti jobbet som museichef på Jönköpings läns museum.

Idag arbetar Sergei Muchin som programchef på SVT i Göteborg. 
Han har ett förflutet som lärare och forskare i digital gestaltning vid Chalmers tekniska högskola, projektledare för Chalmers Medialab och professionell musiker på internationell nivå.