Civila skadade vid militärövning

Tre civila skadades igår vid svenska militärens stora övning Våreld som pågår, bland annat här i länet, just nu.
Tre gymnasieungdomar som hade engagerats för att spela demonstranter i en övning med värnpliktiga i Borensberg i Östergötland, skadades enligt TT. De tre fick föras till sjukhus och nu har en utredning påbörjats. Två av gymnasieungdomar fick lindriga skador när de träffades av stenar kastade av värnpliktiga och en tredje fick ett astmaanfall.