Etik

Kistor krossas efter gravsättningen

På flera platser i landet händer det att kistor hanteras oetiskt efter begravningsceremonin. På vissa platser krossas kistor med grävskopa innan de täcks över med jord, visar ett reportage som gjorts av SVT:s Uppdrag granskning.

På andra kyrkogårdar använder man vatten för att ta sönder kistan.

Syftet är att förebygga sättningar i jorden när kistan så småningom förmultnar och sjunker ihop.

Programmet har ringt runt till ett 30-tal kyrkogårdar runt om i landet, bland annat i Småland. På flera håll berättar anställda att kistor plattas till med olika metoder för att förebygga sättningar.