Tolkservice fungerar bra

Den hårt kritiserade tolkservicen i Jönköping fungerar bra, det anser kommunens egna utredare.
En privatperson anklagade tolkservicen för att anlita okvalificerade tolkar och krävde att servicen skulle utredas. Kommunens egna granskare har dock inte hittat några brister i verksamheten.