Sjukskrivningar kartlagda

För att få ner sjukskrivningarna hos de kommunanställda i Jönköping så har kommunen skickat ut en enkät till 2100 kommunanställda med frågor om sjukfrånvaron.
Enligt Lennart Fransson som är personalchef för Jönköpings kommun så har viktig information som arbetsgivaren inte var medveten om kommit fram i enkäten. - Resultaten visar att trivs man på sin arbetsplats så är man inte så benägen att sjukskriva sig, säger Fransson till Nyheterna. Nu ska resultatet spridas i organisationen, bland annat till olika verksamhetschefer.