Jönköping

Forskare nekas forska om autism

En forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping nekas nu att forska om hur elever med autism och Aspbergers syndrom skulle kunna integreras i grundskolan.

Det är regionala etikprövningsnämnden, som sätter stopp för studien av eleverna.

Motiveringen är att den inte anses ha ett acceptabelt etiskt upplägg och att nyttan med projektet inte överväger riskerna.