NÄSSJÖ

Projekt ska få unga att dricka mindre

Nässjö kommun fortsätter nu sitt arbete med att försöka få ungdomar att dricka mindre alkohol.

Individ- och familjeomsorgen söker nu pengar bland annat från länsstyrelsen för att jobba i två olika projekt ,när det gäller de unga Nässjöbornas alkoholvanor.

Dels vill man ta fram ett bra koncept när det gäller skolavslutningen och hitta bra alternativ för högstadie- och gymnasieungdomar, så att de inte går ute på stan och dricker. Dels vill man fortsätta jobba förebyggande bland elever för att försöka få dem att skjuta på sin alkohol-debut.

Totalt söker Nässjö kommun 140 000 kronor för det här arbetet.