Jönköping

Bostäder bör få byggas på Sannaängen

Sannaängen i Vättersnäs i Jönköping bör inte klassas som park- och rekreationsområde. Det slår kommunens ledande tjänstemän fast som svar på en motion.

Kommunen ändrade för några år sedan detaljplanen för det omstridda området, så att det skulle gå att bygga bostäder där.

Detta väckte stora protester bland grannar och därför har förslag kommit på att ändra tillbaka till parkmark, vilket skulle hindra byggandet.
Men tjänstemännen anser att frågan är färdigutredd och föreslår därför politikerna i stadsbyggnadsnämnden att hålla fast vid att bostäder ska få byggas.