sjukvården

Magont - en folksjukdom

Det är många som idag gör stora pengar på mag- och tarmpreparat - det har blivit en stor industri. Men samtidigt är det tveksamt om medicinering verkligen är svaret på problemen.
Det menar Leif Ockander på medicinkliniken på länssjukhuset Ryhov: