Pappalediga blir fler

Papporna i Jönköpings län klättrar i tjänstemannafacket TCO:s senaste mätning av hur vi stannar hemma med våra barn.
Visserligen hamnar Jönköpings län fyra från slutet i mätningen, men papporna har ändå blivit bättre på att ta ut föräldraledighet. Fler pappor är hemma med sina barn än rikssnittet, men de är hemma kortare tid än andra. Ser man till var i länet papporna är bäst på att vara hemma med barnen så är det i Mullsjö och Huskvarna.