LÄNET

Stort intresse för konferens om demens

Intresset för hur man ger dementa personer en så bra tillvaro som möjligt, är stort.

Det är omkring 600 personer per dag som anmält sig till två inspirationsdagar om god demensvård. Dagarna arrangeras av länsstyrelsen och Kommuner i samverkan i länet, den 13 och 14 maj.

Fokus de här dagarna ät att man som gammal och dement har rätt till en meningsfull vardag och delaktighet i sitt eget liv.