Landstinget

Fler privatiseringar att vänta inom sjukvården

Det är fortsatta privatiseringar som gäller inom sjukvården i länet, i alla fall om den borgerliga alliansen som är i majoritet får som de vill, det stod klart när landstingets Hälso- och sjukvårdsutskott i Jönköping presenterade sitt förslag till hur de vill att sjukvården ska utvecklas de närmsta åren.

Idag är det endast en vårdcentral som drivs av någon annan än landstinget och det är inte nog, enligt moderaten Urban Blomberg, som är ordförande i utskottet.

Rubrikerna i det förslag som tagits fram i landstingets hälso- och sjukvårdsutskott i Jönköping är politikerna överens om.

Det ska satsas på långsiktiga rehabiliteringsplaner för patienterna, folkhälsan och förebyggande arbete och primärvården, så pass överens att de idag bjöd in till gemensam informationsstund på piren intill Vättern i centrala Jönköping.

Men det som stod under rubrikerna, till exempel den blå alliansens viktigaste punkt, entreprenad och intraprenad, främst inom de hårt belastade vårdcentralerna fick det röda blocket att se rött.