länet

Tågen är statens ansvar

Det är staten som ska ansvara för landets tågbanor. Det anser Regionförbundet i Jönköpings län i ett yttrande till Banverket.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över vem som ska sköta banor med liten trafik. Men att låta någon annan sköta dom banorna kommer bara splittra järnvägstrafiken, anser Regionförbundet som också menar att nedläggning av trafik ger helt fel signaler även om det idag är få resenärer. Nedlagda linjer är svåra att få igång igen om man skulle vilja, menar man.