Jönköping

Få lägenheter i Jönköping

Antalet tomma lägenheter fortsätter vara lågt i Jönköpings kommun. 11 lägenheter finns att hyra hos de kommunala bostadsbolagen för den som behöver bostad, därav bara fyra i centralorten. Totalt finns drygt 10 000 lägenheter i de kommunala bostadsbolagen i Jönköpings kommun.